De stichting Beheer Wormer- en Jisperveld is opgericht op 5 juli 2010 door boeren die hun natuurbedrijf in het veld hebben en is gevestigd in de gemeente Wormerland. Inmiddels zijn beheerders van het grootste deel van het veld deelnemer van deze praktijkgerichte organisatie.

Volgens artikel 2 van de statuten is het doel van de club 'het bevorderen van het beheer en de ontwikkeling van de gronden en wateren gelegen in het gebied bekend als met Wormer- en Jisperveld. De stichting tracht dit doel te bereiken door het stimuleren van plannen en projecten die het oogmerk hebben de gronden en wateren gelegen in het doelgebied in kwaliteit van natuur en landschap te doen toenemen'.

De stichting werkt nauw samen met de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten, die eigenaar is van een deel van het veld en met de stichting Poelboerderij, een organisatie met een educatieve doelstelling en 140 actieve vrijwilligers gelegen in Wormer aan de rand van het veld.
In 2011 wordt er een nieuwe website gelanceerd met daar in uitgebreide informatie over de stichting.

 

 

Kalender

Januari
Afbeelding maand 1
Februari
Afbeelding maand 2
Maart
Afbeelding maand 3